O mně

Jsem terapeut, supervizor, kouč, lektor a sociální pracovník.
Mými klienty jsou dospělí i děti, s nimiž se setkávám v individuálních či rodinných konzultacích.
Od r. 2010 také působím jako supervizor pomáhajících profesionálů i dobrovolníků v nejrůznějších pracovních kontextech. Pracuji pod supervizním vedením.
Jako lektor se věnuji zejména oblasti vzdělávání sociálních pracovníků a také oblasti výchovy dětí v biologických a náhradních rodinách.

Z čeho čerpám?

Vystudovala jsem nejdříve obor arteterapie a pak etiku v sociální práci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala jsem při studiu výcvik v intervenční arteterapii, poté komplexní psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na řešení (Dalet Olomouc) a výcvik supervize a koučování zaměřené na řešení (obojí Dalet Olomouc). Jsem rovněž certifikovaný Kids‘ Skills kouč (více o Kids´ Skills najdete zde. www.kidsskills.cz.
Patnáct let jsem působila v neziskové organizaci STŘED, z. ú. jako terénní sociální pracovník, koordinátor sociálně aktivizační služby pro rodiny a odborný pracovník pro práci s rodinami a dětmi (cochemská praxe, asistované kontakty, terapie s dětmi, vzdělávání pro rodiče a pěstouny).

Snažím se o mezioborové přesahy sociální práce, psychoterapie, speciální pedagogiky, filozofie a etiky.

Co je pro mě v konzultacích a supervizích typické?

Otevírání různých pohledů a perspektiv na klientovu situaci.
Důvěra ve změnu a ve zdroje klienta.
Otevřenost, reflektování procesu a práce s malými kroky.
Zájem o etickou rovinu problémů.
Hravost, tvořivost, humor, občas metaforický jazyk, duchovní přesahy.
Kombinování technik a metod z různých přístupů, ale vždy na pozadí přístupu zaměřeného na řešení.